Jinak řečeno"základní hrubé chyby medicíny, které způsobují utrpení klientů

První a základní chybou je očkování. Stav je takový, že při očkování se zavadí nějaký materiál do zdravého organismu.  To je základní nesmysl. Organismus velmi má velmi dynamický systém, u které nelze předpokládat jaký bude je stav zítra. Logicky z toho vyplývá, že očkování není vhodný systém pro dynamický režiim. To co tvrdí medicína, že očkování aktivuje imunitní systém je pouze zbožné přaní. 
 
Je  třeba  se proti takovému nepravdivému tvrzení tvrdě ohradit.
 
Organismus je systém, který je plný regulací s různých zpětných vazeb. 
 
Z toho logicky vyplývá, že diagnosstiky, které jsou v dnešní době prováděny jsou drahé, ale jsou k ničemu, neboť davají informace o minulosti, která  skončila a nedá se s ní nic dělat. Potom následkuje přítomnost, která je velmi krátká. A budoucnost se  nijkdo nezajímá.
 
Ilustrační příklad.
 
Přijdememe k lékaři, ten nám vezme krev a konstatuje, že máme cukrovku. 
Ale co lékař vlastně zjistil:
- že jsme měli při odběru větší hodnotu krevního cukru, kterou stanovili lékaři, který neví co to je a jak se zjišťuje, tedy vůběc neví o čem je řeč.
 
 Tady je mnoho závadných myšlenek. Příkladem je to,  že krevní cukr se do cílových tkání dostává prostřednitvní buněčných memrán za účasti inzulínu. To hlásá medicína, je to všeobecně rozšířené, ale je to  nesmysl. Základním stavebnín prvkem organismu je buňka a buněk je mnoho. Proto každá buňka musí být od odstatních buněk oddělena buněčnou membránou. Z toho logicky vypývá, že nemůže být propustná pro glukózu. Z pohledu kvantové chemie se  glukóza do cílových tkání dostává mechanismem, který se nazývá kvantové tunelování, To je zvláštní mechanismus, který umožňuje překonat  potenciální barieru velmi rychle a elegantně a není k tomu třeba vůbec inzulín. Tunetovaní  umí  změnit  stav častice - vlna, pouze na vlnění spinových vln. To znamená, že tento transfér je velmi rychlý je nepostřehnutelný, protože je realizován postřednitctvím spinových (torzních vln). Tomu medicína nerozumí a tak vznikají nesmysly, které ničí klienty.
 
Důležité se zajímat o to proč daná molekula nerealizuje  tunelový efekt. V každám případě to není nedostatkem inzulínu. Daný nežádoucí efekt zpsůsobuje  oxiadační záření Země,  kréré způsobí  zvětšení tíhy molekuly a tím znemožní tunelový efekt.
 
Bylo bu dobrá, aby ti diabetologové místo vykladání nesmyslů si přečetli encyklopodii.
 
 
Zde je zřetelně uvedeno, že v některých případech není schopen organismus glukózu zpracovat a potom v organismu chybí. Dnešní medicína neumí nemožnost organismus  glukózu zpracovat řešit.