začátek spinové energetiky

Je nutné rozjed spinovou energetiku, V klasické energetice již mnoho let jsou nesmysly, jako je účinnost, jalový nebo činný proud atd. Určitá  naděje se jednu dobu vkládala do tzv. alternativní energie nebo do obnovitelných zdrojů energie.

Co to je obnovitelný zdroj energie?

Toto slovní spojení je holý nesmysl. Zdrojem energie je vesmír. Tam je všude přítomná energie, je všude a její dost. Zákon zachování energie říká, že energii nelze zničit ani vyrobit, Přesto slyšíme jak vyrábíme elektrickou energii. V alternativní povídaní o energii se hovoří o volné energii atd. Žádná volná energie neexistuje, jako neexistuje například atomová energie. Je v tom zmatek. Pokusme se ze zmatků vymotat.

Prosíme, energie je všude, protože je všude. tak se nepohybu. Energie bez pohybu nekoná práci. K tomu je potřeba pohyb energie, přesněji pohyb částic například elektronů. Je třeba upozornit na to, že pohyb částic může být levo nebo pravo točivy. To znamená, že energie může dělat práci destrukční nebo konstruktivní. To je velmi dobře vidět v elektrotechnice kde se mluví o činné  práci a jalové práci. Ono se hovoří o činné a jalové energii. To je  špatně protoře energie je jedna.                                            

Pokud se podíváme na předchozí obrázek, vidíme tam směry proudu I (proud do spotřebiče vstupujicír a proud ze spotřebiče vystupují). V místě kde elektrony vstupují do spotřebiče energie koná práci konstruktivní a naopak, místě kde elektrony vystupují ze spotřebiče koná energie  práci destruktivní. Zpohledu elektronů je situace ještě jiná. Je tady matička Země, to generuje oxidační pole celých 24 hodin, to znamemá, že na obvodu kde elektrony vstupují do spotřebiče, tedy v případě kdy energie dělá konstruktivní praci tak oxidační záření Země působí i destrukčně. Vznikají ztráty, kterým se odborně říká účinnost elektrických zařízení. To je jasný nemysl.

Podobný nesmysl je tzv. kompenzace jakového proudu.

Zjednodušený závěr:

Potřebnou práci musí konat energie v místě spotřebiče, potom není potřeba přenosového, distibučního vedení, elektoinstalací, kompenzačních stanic apod. Takže spinová energetika přenosové vedení atd. k činnosti nepotřebuje a dá se říci, že nepotřebuje ani elektroměr.

Již bylo uvedeno, že těleso neohřije posuvný proud, ale proud vodivý, který je rychlejší. Efektu vodivého proudu můžeme pozorovat na obrázku kde vidíme ohořelé izolace vodičů, zřejmě po zkratu. To způsobí  existence vodivého proudu.

To dokazuje,že je všechno jinak jak tvrdí elektrotechnici.