výhody nového spintronického přístroje

Jak již název přístroje napovídá, přístroj využívá existenci spinových vln. Z toho vyplývá, že regenerace organismu je rychlejší a přesnější než u stávajicí techniky. Výhodou přístroje  fakt, že ho lze použít téměř na všechno ( regenerace organismu, i třeba doplnění prvky jako je horčík, jód, železo atd.). 

Často je uváděno, že organismus neum,í nebo nemůže nějaký prvek vyrobit, proto ho musíme doplňovat například formou potravinouvého doplňku atd. Ale zatím nikdo nepátral po dúvodu, prostě se má zato, že to organismus neumí. To není pravda.

Všechno začíná a končí u fyzikálního vakua (viz díla akademika Šipova a Nikoly Tesly). Fyzikální vakuum je médiu kde magnetícké momenty (levoto i pravotočivé) jsou v rovnováze. To prostředí lze polarizovat nábojem nebo spinem. Potom horčík, či jiný prvek, je vytvořen vhodnou polarizací fyzikálního vakua. Pokud organismu prvek chybí, pak to není tím, že ho organismus neumí vyrobit, ale tím , že je bráněno polarizaci fyzikálního vakua. To co brání procesu polarizaci je v každém případě je oxidační pole Zěmě, které je tady celých 24 hodin. To znamená, že celých 24 hodin je aktivní polarizace záporným zemských nábojem. Ten se v důsledku elektroinstalací několikanásobně zvýšil, to znamená, že organismus  už nemá sílu eliminace toho pole a tím je zablokována polarizace fyzikální vakua.

Proto je třeba odbolkovat obě polarizace fyzikálního vakua. Takové činnosti, jako polykání potravinových doplňků, nemá význam. Stejně tak nemají význam rušiče geopatogeních zón.

Je potřeba zdůraznit, že geopatogenní zóny mají na chod organismu pramalý vliv. To jsou jen pověsti o různých geopatogeních zónách.

Problém je trochu jinde. Je to vlastní Země. Země je vodivá, to znamená, že má velké množství volných elektronů. Toto množštví se ještě zvětšuje distibučními sítěmi  a elektroinstalací.

Obrázek ukazuje na několinásobné spojení elektroinstalace se Zemí. Spojení je paralelní , které zvyšuje vodivost, tedy počet volných elektronů. Tedy působení volných elektrony je ještě silnější. Tady je důkaz, že se zvyšuje oxidační záření Země. Stávající konstrukce přístrojů na odrušení je nedostatečná, vůči  ploše Země. To znamená, že žádný eliminátor geopatogenní pole nefunguje pokud nemá v sobě mechanismus spinového zrcadla.

Nový spitronický  přístroj mechnismus spinového zrcadla má v sobě dvaktrát.

 Z toho vychází, že eliminace geopageního pole není zajitěna ani  na úrovni elektromagnetického pole. Je zde pole ještě spinové a tam daný problém nikdo nezkoumal. Se spinovým polem úzce souvisí i fyzikální vakuum. Pokud organismu osvobodíme od nežádoucího oxidačního záření  Země, pak je organismus schopen si polarizací fyzikální vakua získat co potřebuje. Přístroj pak umí vytvořít takové pole, jaké organismus momentálně potřebuje. Tedy stačí aplikovat přístroj a je potom zcela  zbytečný potravinový doplněk.

Přístroj si sám analyzuje stav  klienta a tomu přizpůsobuje svoje konání. Podobně to platí o stárnutí organismu. Jde jsou ve hře telomery a telemeráca, Ta stárnutí není kvalitní (viz zkracování telomeru), Přístroj řeší i tento problém.

Dále je bezproblematická náhrada  chemo terapie, radioterapie. I jednoduší přístroj je schopen pomoci při leukémie nebo regenaraci klubů a páteře. Zvládne i problém parazitů, bakterií, virů atd. Umí řešit problémů z diabetickou nohou a vůbec problémů s cukrovkou.

Přístroj není zdravotnický prostředek, takže po zaškolení ho může používat každý. Obsluha je jednoduchá pouze  umístit levou ruku do cívky.

Je velmi zajímavá cena u přístroje Basic.

Je zde poplatek za využití Medical - Spintronik, což je 5 000 Kč při zakoupení prvního přístroje. Dále je cena přístroje 15 000 Kč.