policie, státní zástupce a inzulín

nechceme se motat do práce policie a státních zástupců. Vrcholen je text na následným obrázku.

Jsme technologické centrum pro spinovou medicínu a energetiku, To znamená, že otázkou cukrovky se zabýváme několik desítek let.

 Na základě zkušeností dáváme tyto informace. Medicína vychází z chybné inforarmace, že glukóza je k cílovým tkáním dopravena prostřednitctvím buněčné membrány.To však není pravda, 

Buněčná membrána odděluje práce jednotlivých buněk od sebe, potom musí být nepropustná, To znamená, že představuje určitou energetickou překážku, kterou glukóza nemůže překonat.. Kvantová chemie upozorňuje na to, že transfer gulózy do cílovách tkání se uskutečňuje pomocí tzv. "kvantového tunelování". 

Tohoto děje se nijak neúčastmí  inzulín.