nový spintronický přístroj  Tesla Spin Unit Basic (TSUB)  18 umí řešit vše

Vývoj jsme počali asi před dvěma lety, protože se neustále hovořilo o tom jak jsou přístroje a technolologie v klasické i alternativní medicíně dokonalé. Provedli jsme analýzu skutečností a došli jsme k závěru, že to spíše zbožné přání než skutečnost. Klasická i alternativní medicína úplně ignoruje přítomnost spinových. neboli torzních vln. Existuje teorie o biorezonanci, která bohužel "plave na vodě". Neustále  se zde hovoří o elektromagnetických vlnách a o existenci spinových vln zde neví ani zmíňka.
 
Obrázky zachycují skutečnost, že existují spiny částic, například elektronů, levotočité a pravotočivé. Potom je třeba se zmínit o tom různým šíření elektromagnetických a spinových vln.
 
Elektromagnetické vlny se  šíří středově a jejich šíření v prostoru ke mnohem pomalejší než u spinových vln.
 
 
Je tady závažny problém. Co to je za frekvence elektromagnetického pole, která je označená jako patologická. Je třeba upozornit, že jedna a ta samá frekvence  se od sebe liší - jedna nese elektrony, které se točí doleva, druhá nese elektrony, které se točí doprava. Dá se předpokládat, že patologická frekvence nese levotočivé elektrony. Stávají přístroje však nemají systém, který levotočivost poznal. Takže překladaná frekvence může být i s pravotočivými elektrony, tedy fyziologická. Pokud se regenerace uskutečňuje negací této vlny, pak byla zablokována regenerarace organismu.
 
 
Z toho všeho je zřejmé, že informace dodané přístrojem jsou zavádějící a nic neřeší.
 
 
 
Spinové vlny 
 
Z obrázků je vidět, že výhodnější je využití spinových vln, šíří se ve formě jehlanu, nikoliv středově. To znamená, že spinové vlny účinkují ve větším rozsahu, Rychlost šíření spinových vln je daleko vyšši. Znamená to, že spinové vlny předbíhají účinky elektromagnetických vln. 
 
Tyto velmi dobré vlastnosti spinových vln je ignorují.
 
To znamená, ýe to co nám ukazují přístroje nejsou palogické frekvence, ale sektrum elektromagnetického pole odražených od buněčným membrán.
Můžeme udělat  jednoduchý závěr: přístroje, které ignorují existence přírodních spinových mají jít do šrotu.
 
Popis Tesla Spin Unit : 
 
V podstatě existují dva typy přístrojů
- Tesla Spin Unit Basic  18,
a Tesla Spin Unit Profi 18.
 
Basic je příístroj určený pro domácnosti, nemocnice, rehabilace a Profi je určený pro fakultní nemocnice, speciály, infekční oddělení, onkologie atd.
 
Přístroj v domácnosti zajistí, že nemusíte kupuvat žádné potravinové doplňky, držet dietu, chodit na chemoterapie, radioterapie a úkony ničí parazity. Umí regenerovat klouby, urologický systém, řeší problém s nádorem  mozku, slinivky apod.