Jsou informace o nádorovém onemocnění pravdivé?

31.12.2015 09:46

Naše výsledky našich dlouhodobých analýz ukazují na smutnou skutečnost, že informace o vzniku nádorového onemocnění pravdivé nejsou.

Logické vysvětlení:

Tvrdí se, že nádorová buňka se oproti fyziologické liší především nekontrolovanou schopností  se dělit. Logický závěr říká, že to není ve skuetečnosti pravda. Dynamika imunitního systému je  závislá na převaze mladých buněk nad buňkami odcházejícími. Pokud by bylo pravdivé tvrzení  o nekontrolovatelné schopnosti buněk se dělit, pak by zde bylo velké množství mladých buněk, což znamená  zvýšenou dynamiku imunitního systému.Ve skutečnosti o zvýšnou dynamiku imutního systému u nádorového onemocnění nejde (spíš naopak), pak  je daný výklad nesprávný. Bližší vysvětlení:

Z biologie na základní škole je známo, že existují dva mechanismy: redukce a oxidace. Jde o sebe oddělené mechanismy, potom  musí existovat obvod kde "cestuje" pouze redukce a obvod kde "cestuje" oxidace. Z fyzikální hlediska je možno redukci chápat jako přesun elektronů z bezprostředního okolí tkáně do tkáně. U oxidace to bude obráceně, což ve skutečnosti znamená, že elektrony budou opouštět tkáň, pohyb elektronů z tkáně do jejího  bezprostředního okolí. Je jisté, že mechanismy redukce a oxidace je "protiběžné" to zamená, že se musí jednat o dva okruhy,  jinak by došlo k splynutí redukce i oxidace.

Ve spinovém podání  bude  redukce charakterizovaná jedním směrem točení magnetického momentu  a oxidace obrácený směr točení. I zde  bude muset jít o dva samostatné obvody.

Potom nekontrolovanou schopnost buňky se dělit lze přiřadit k redukčnímu obvodu. Nádoorové onemocně je "přehnaná"  redukční činnost, vychází  z vysvětlení. V tom případě by byl imunitní systém velmi dynamický, tedy i velmi přesně řízení.

Vše ukazuje na to, že problém nádrového onemocnění pramění samostatném oxidačním obvodu. Je zde zcela jiné vážné obvinění spočívající v tom, že samostatný oxidační okruh je vlivem venkovních událostí podstatně rychlejší než je zdrávo, což v detailu skutečnosti znamená,že  mladíé čestvé buňky jsou jsou nadlimitní oxidační činnosti nuceny rychleji stárnou, tedy předčasně přichází dotčená tkáň o elektrony (myšleno o volné elektrony).

Potom je nutné se zabývat tím co způsobuje zvýšenou oxidaci. Jde  na příklad o nežádoucí oxidační záření 24 hodin denně od Země atd. Toto nežádoucí  oxidační záření je velmi silné vzhledem ploše Země.

Potom jedinou  možností nápravy stavu je alespoň částečné eliminace nežádoucího oxidačního pole metodou spinového zrcadla (viz technolodie Mariána Medical Grand).

 

Zpět