nastupuje nová energetika

Ano, dostali jsme se do stavu, kd y současná energetika vypadá jako "pavěda". Bylo nutné zrušit zaběhlé poučky, které jsoiu v rozporu s přírodními zákony.  Proto jsme založili nový vědecký obor Energo - Spintronika. Vychází se ze skutečnosti, že současná energetika ignoruje existenci spinových vln. To přináší velké ztráty. Už jsme několikrát psali o tom, spinové vlny nelze ignorovat.
 
 Na ilustračním příkladu ukážeme možné důsledky.
 
 Všichni jsme připojeny na nějakou energetickou síť. Nejčastoji je to síť s  označením TN - C. Na tuto síť je připojen i náš rodinný dům nebo byt. 
 
Elektroměr měří tzv. elektrickou práci A = U . I . t kde  A je elektrická práce, U le napětí a t je čas.
 
Je zde problém s proudem I. Protože jsou ignorovány  rychlé vlny, je stav jiný. Není pravda co vymysleliti energetici. Dejme tomu, že v uzavřeném proudovém obvodu je zapojeno elektrické topné těleso jako spotřebič. V tom případě, že spinové vlny jsou rychlejší než elektromagnetické, pak elektrické těleso ohřívaji spinové vllny. To znamená, že elektrické těleso ohřívá vlnový výkon, ale ten neodpovídá výkonu tískaného ze součinu napětí s proudu. K vlnovému výkonu není třeba proud.
To je základní problém dnešní energetiky. My proud  pro ohřev nepotřebujeme. Protože v proudovém obvodu je zapojeno těleso protéká tudy proud, který je spinově otočený, takže působí proti proti topení tělesa. Pokud to domýslíme do konce tak platime elektrickou energii , která netopí, ale zcela obráce topení znemožňuje.
 
Proti takové situaci musíme bojovat. To není jenom elektrické těleso. To se týká napříload i elektromobilu. V dnešní době se  hovoří o zvyšovavání dojezdu, to je vlastně o akumulátorech a proudu z nich. Je hrozná představa když proud, který pracně dolujeme z akumulátorů je  vlastně proti,  zkracuje  dojezd atd.
 
Co je příčinou daného nevhodného stavu?
 
Zjednodušeně řečeno : Ještě pořád je v nás představa větru dešti. Nestále se opakuje, že výrábime elelktrickou energii, když je nevyrobitelná, chceme akumulovat energie, když se její dost a všude. Podle Energo - Spintroniky jsou nesmyslem tzv. zdroje atd. Energie  je šude a říkáme ji  vesmírná energie. Když je tato energie všude, pak stoují. Stojící energie nekoná práci, potřebujeme energii rozpohybovat. Toto rozpohybování nám umožní přítomnost volných elektronů.
 
Potřebuje  rozpohybovat energii v místě spotřebiče ( na sporách spotřebiče zde poptřebuje aby se konala práce). K tomu nepotřebuje  generátory, alternátory atd. Stačí když máme k dispozici snímač vesmírné energie a zařízení, které tuto energii roztočí na svorkách spotřebiče. Takže máme vesmírnou energii (ta je zadarmo) a elektronické zařízení, které roztočí energii v místě spotřebiče. To vše potřebné lze udělat v místě spotřebiče není třeba distribuční sítě atd.
 
Potom podobná mosntra, jako jsou na obrázku, jsou zbytečná.
 
Představa takového systému je jednoduchá. Dejme tommu chceme vyhřívat místnost elektrickým topením. Stav je takový, že v místnosti máme jenom běžná zásuvkový obvod s jističem 10 A.  Na tento obvod jsou již napojeny určité spotřebiče. To znamená, že zásuvkový obvod je slabý. Proto musíme ve starém systému vybudovat silnější ohruh atd. Nový systém umožňuje připojit třeba 2 kW těleso do běžné už zabudované zásuvky.kde odběr ze zásuvky je cca 50 W a těleso 2 kW topí normálně.
 
Jak toho dosáhneme?  Jednoduše odstranění, výše uvedeného brzdicího proudu. Podobně to jde udělat u elektrického kotle atd. Tady je výhoda v tom, že kotel na pevná paliva nebo na plyn nakradíme kotlem elektrickým s tím, že kotel pracuje na zásuvku s tím, že na tuto zásuvku je připojeno oběhové čerpadlo.
 
Nemusíme čekat na pochybnou dotaci  atd. Tímto způsobem lze elegantně a levně vyřešit otázku ohřevu objektu a zabránit kouři a zápachu.
 
Podobná situace  je v motorovém vozidle. Zde máme akumulátor, který dobíje alternaátor. V době kd y motor stojí se alternátor netočí a bateerie se vybíjí a může nastat problém.
Největším elektrickým spotřebičem je startér. I tady je výše zmíněný brzdný proud, který je  i zde na oblíž. Problénů se zbavime dosazením speciální spinové techniky, které nám umožní, že automobil nemusí mít alternátor. Startování s tím zařízení  jde v podstatě do nekonečna.
 
Pokud má někdo zájem poskytujeme poradenskou službu. Prosíme objednat poradenství na : zkoutajan@seznam.cz