medicína na kraji úpadku

Máme tady několik medicín, které zjednodučeně označujeme za vědecké a alternativní. Rozborem ale lze zjistit. že ani jedna není funkční. Přeslo, že máme plno nových přístrojů, plno nových metod, medicína nám neumí pomoc. Neustále se zvětšuje počet diabetiků. počet onkologicky nemocných atd.
 
Pokusme se mapovat příčin:
 
Základní problém je povinné očkování již v ranném věku. Normální člověku musí být zřejmé, že vakcinace je nebezpečný nesmysl. Lidský organismus je složitý mechanismus, plný regulací a zpětných vazeb, kterým medicína nerozumí. Můžeme hovořit o tom, že v organismu probíhá mnoho velmi rychlých dějů atd. Potom musíme zvařovat co takovému jevu přinese vakcina. Zcela nic, pouze systém zatíží. Vakcinace je totiž realný nesmysl. V rychlosti s kterou organismus pracuje nemá cenu něco preventivně řešit, To je pouze snahou byznysu a nic víc. Je pravda, že se každý musí něčem něčím živit, to však neznamená, že se bude živit devastací našich dětí. 
 
Ono celý medicinský systém je postavený na byznysu. 
 
Varující příklad je například diabetologie. Ta je postavena na zjevném nesmyslu, že glukóza se do cílových tkáná dostavá prostřednicvím buněčných membrán. Kdyby diabetologové znali výsledky výzkumu Nikoly Tesly a akademika Šipova, pak by jim bylo jasné, že jsou mimo. Buněčná membrána je podle jejich výzkumu tzv. fyzikální vakuum. Fyzikální vakuum princiálně nic nepropustí. Princip transferu je zde jiný. Je to tzv. kvantové tunetování. Aby toto bylo pochopeno, pak musí existovat povědomí o takových pojmech  jako je například vlna nebo částice. To však v medicíně neexistuje. V diabetologii se vše "točí" kolem inzulínu, který na kvantové tunelování nemá vliv,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potom text a obrázek postrácejí smysl.
 
Ba naopak smysl mají následující obrázky na téma kvantové tunelování.
 
 
 
To znamená, že buněčná membrána představuje určitou bariéru, kterou glukóza překovává tunelovým jevem. Potom je dobré si všimat kdy molekula glukózy neprojde. To je v případě když je molekula příliš velká. A to je způsobeno oxidačním zářením Země. Potom "glyčka" je  množství  glukózy v krvi, která neprošla tunelovým jevem a samozřejmě potom schází v cílových tkáních.
 
Řešením stavu není inzulín, dieta atd. ale zlepšení eliminace oxidačního záření Země, které negativně působí na organismus celých 24 hodin.
 
Nejdůležitější postavou v diabetologii je profesor Mudr Milan Kvapil.
Pokud se podíváme na jeho vědecká díla, jeho názory atd. je to špatné. Prostě pan profesor nezná základní fyzikální poučky. Potom to tak vypadá.
 
Podorná sitauce se v onkologii, kde odborníci špatně vyhodnotili stav a tvrdí, že příčinou rakoviny je nadměrné bujení, což je chápáno jako selhání systému, který řídí  buňky. To je samozřejmě nesmysl. Proč by u jedné buňky systém selhal a u druhé ne. Z toho potom vycházejí teorie o chemoterapii atd.
 
Ukážeme si nevhodnost chemoterapie.
 
Prostředky chemoterapie jsou oxidační. Pro dosažení regenerace organismu potřebujeme redukci, ale ta je chemoterapií nedostává, Ve skutečnosti nás medicína udržuje neustále ve fázi nemoci. Podobně je na tom i biologická léčba a radioterapie.
Neuvěřitelné plýtvání finačními prostředky.
 
100 miliónu si vyžádala modernizace ozařovače s tím, že systém ozařování dále prohlubuje nemoc. Na následujicích obrazcích ukážeme spintronické pracoviště, které stojí asi milión Kč a na rozdíl od ozařovačů regeneruje organismus.
 
Na co máme pány profesory a docenty, když  neumí zlepšit zdravotní stav pacienta? Můžeme je klidně propustit a budeme na tom lépe. Nebudou pacientů kazit život, neutratí peníze a ještě pacienti budou vyléčeni. 
 
Podobně je na tom i alternativní medicína. Příkladem může být ozónoterapie.
Jak je známo ozón je oxydant. Je  přítomnost způsobuje odliv elektronů z tkáně. Potřeba elektronů vyplývá ze zákona zachování energie. Energie je všude, to znamená, že stojí. Pokud energie se energie nepohybuje - nedělá práci. Pohyb energie zajišťuje přítomnost elektronů,  méně elektronů znamená, že energie bude dělat menší práci. Pak odliv elektronů znamená snížení práce energie. Ozóno - terapie je tedy metoda jak zhoršit stav tkáně.