Medical Spintronika nový vědecký obor

Tento obor se výlučně zabývá využiti magnetických momentů k regeneraci organismu. Medical Spintronika je vědecký obor odvozený od mladého oboru Spintronika.
 
Cílem založení tohoto nového vědeckého oboru je zavedení nových informací do medicíny, jako oboru, a zároveň aplikace spinového pole do regenerace organismu. Jde o to, že medicína je založena na starých paradigmatech a tézích tzv. odborníkú, které zpravidla jsou překonané a zastaralé. Velké procento lékařů vůbec  neví, že nějaké spinové pole existuje a že se dá využít  k regeneraci organismus atd. Tento obor zasáhne i do oblasti alternativní medicíny, zde se ukáže, že stejně tak v klascké medicíně i alternativní medicíně je mnoho nesmyslů, které vedou pouze k dalším problémům v medicíně.
To znamená, že Medical Spintronika zavede nový způsob provádění medicíny, který není postaven na penězích, ale řeší problémy. Nelze si odpustit skutečnost, že medicína neustále se ohrazuje tzv. medicínou postavenou nedůkazech a přitom důkaz žádný nemá, repkt. existuje plno důkazů, že v medicině je plno hrubýych chyb.
 
Uvedeme ilustrační příklad využití:
 
V medicínské praxi existuje pojem leukémie, což je onemocnění krve. Současné řešení podle medicíny je trapné. Jedná se o chemoterapii a když chemoterapie nezabere, pak se hledá dárce a následuje transplantace kostí dříně. Dle Medical Spintroniky jde o onemocnění, které je způsobené změnou  orientace magnetických momentů částic způsobené selháním eliminace oxidačního pole Země (případně omezením eliminace).
 
O tom medicína nic neví.
 
Stav je takový, že chemoteraoie, pokud nezasáhne placebo efekt, celou situaci ještě zhorší, protože je to navýšení oxidace. Dalším řešením je transplatace kostní dřeně. To je také nemající potřebný účinek. Za prvé je problematicé sehnat dárce kostní dřeně. Za druhé, není řešena příčina, takže poblém trvá i po transplantaci. Podle Medical Spitroniky je řešení problému relativně jednoduché - zajistit venkovní eliminace oxidačního a provést změnu magnetických momentů.