co odhaluje nový vědecky obor Medical - Spintronika

Základní odhalení je v tom, že všichni odporníci prostě ignorují to, že tady existjí tři druhy vlnění, elektromagnetické, torzni (spinové) a gravotační. Pokud se zabýváme elektrony, tak zde je malá hmotnost, existenci gravitačních vln můžeme ze začátku ignorovat. Medicína irgnoruje i spinové vlny, což je trochu jiné. Spinové vlny jsou proti elektromagnetický vlnám rychlejší. Respektváním existence spinových vln může lépe vysvětlit princip placebo efektu atd.

Ignorování spinových vln je hrubá chyba, která dostane současné medicíny na smetište dějin.

První problém  diabatologii a nesmyslná teorie o přenosu glukózy přes buněčnou membránu zapomoci inzulínu. To by možná platilo pokud by bylo jenom elektromagnetické pole. Ale  ono je i velmi rychllé pole, spinové pole. To znamená výživa se do cílových tkání  dostává  kvantovým tunetováním, tedy děj , kterého se neúčastní inzulín. Potom  je zavření rodičů, že nepíchli synovi inzulín kravina, ale  rodiče jsou zavřeli. My se ptáme proč? Odvověď je že státní zástupce  nevyhodnotili celou situaci a  pouze opsali  co napsali soudní znalci. Ale soudní znalci,  jak je známo to co posuzují, neznají.

Druhý problém transplace orgánů. Základní skutečnosti, že lékaři není proč daný orgán nefunguje. My máme mnoho důkazu, že problém není vlastní orgán ale bezprostřední okolí. To ale transplatece  nezmění. Provádění transplantací je nesmysl, který stojí hodně peněz a utrpení. Lékaři neprostřehli, že nemohou dělat to co v autosernisu, ze zbpuraného auta demontovat součastku, kterou potřebují. Je  úplně jasný závěr, že transplantace nic neřeší, problém je v tom, že lékaři to neví.

Třetí problém je je chemoterapie, radioterapie a biologická léčba. Medicína vůbec nezná jak rakovina vznikne. My jsme zjistili, že rakovinu způsobuje oxidační záření Země, které je neeliminované apůsobí non stop celý  hodin. Místo  těch nesmyslů, kterým říká medicína terapie, by bylo dalleko přínostnější dát pacienta do místnosti  kde je intenzivním způsobem eliminovány účinky oxidačního působení země.

Čtvrtým problémem jsou diagnostiky´jako je CT.  MRI, PET atd. Tyto diagnostiky jsou k mičemu,  protože jsou to inforamace  z minulosti. Jsou  k dispozici  spinové aplikace, které po diagnostice provedou nápravu.

Medical - Spintronika odhaluje to, že dnešní medicíny jsou k ničemu.