co odhalila Energo - Spintronika

To odhalení je trapné, to čemu odborníci říkali u Tesly stařecká......... je úplná pravda, místo co by odbrorníci poctivě studovali Teslovo dílo, nastal opak, význačného vědce ignorovali a ten skončil někde  v samotě. To je typické i pro dnešní společnost. Vše jde z Ameriky, kde jsou jenom peníze, nikoliv technologie, machrují  z elektromobilem s akumulátory a přitom Telsa měl někdy v roce 1913 elektromobil bez akumulátorů  bez nabíjení. Co jsme to za společnost, neustále slyšíme, že vědci objevili převratné technologie s výsledkem, že jsou pouze nesmysly odporujícím přírodním zákonům. Všude vidíme, že se vyrábí elektrická energie, dokonce se už může vyrábět doma s dotací atd.

 Přírodní zákon říká, že elektrickou, ani žadnou energii nelze vyrobit. Takže výroba distribuce elektrické energie je podvod

A tomu se říká demokracie.

Další věcí je i Rusko. Zde pracuje tým pod vedením akamenika Šipova, který udělal řadu význam vědeckých prací, jako například, máme kovy, kapaliny, plyny, plazmu a fyzikální vakuum. Ono fyzikální  vakuum popsapl Šipov s tím ,že rozvinul myšlenky Tesly. O tom téměř nikdo neví , na fakultách se to neučí a tak se stalo, že nás Rusko předběhlo o několik desítek let. Zcela naopak se učí o tzv. inteligních instalacích a dalších nesmyslech. 

Ukázka nesmyslů následuje na obrázcích.

 

Do těchto zmatků zasahuje Technologické centrum pro medicínu a energetiku v Boskovicích Energo - Spintronika s novým energetickým projektem, který uznává zákon zachování energie. Je tady neobvyklé zařízení nazvané snimač vesmirné energie (SVE). To znamená, že vesnírná energie je nám tímto snímačem dodávána zadarmo a neustále. To znamená, že se platí jenom výroba snímače. Protože snímač pouze energii snímá. to znamená, že je to přístroj , který vyžaduje napájení. To znamená, že je napáječ pro snímač SVE

Takže SVE, které se skládá ze snínače elektrické energie, napáječe SVE a ještě jednoho modulu, jehož funkce vyžaduje bližší vysvětlení. 

Přírodní zákon tvrdí že energie je všude. Pokud je energie všude nekoná pohyb. Energie bez pohybu nekoná práci. To znamená, že pokud chceme aby elektrické těleso topilo, musíme energii sejmutou v daném místě SVE uvést do pohybu. K tomu nám poslouží volné elektrony ve vodičích připojených na svorky spotřebiče (červené šipky), přesně jak to popsal Tesla ve svém patentovém spise.

Zelené šipky označují prostor, dle akademika Šipova, fyzikální  vakuum, které je polazizováno od Země,  to znamená záporným nábojem a nábojem na anténě, který je kladný. Jsou tady dva rúzné potenciály, to znamená, že energie mezi těmi potenciálními póly.

Všimneme se rozdílu mezi Teslovým zapojením a stávajícím zapojením například baterie, akumulátoru nebo distribučního transformátoru. V Teslovém zapojení je mezi elektrodami fyzikální vakuum,čili velký odpor (dialektrium) u akumulátoru nebo distribučního transformátoru je velmi malý vnitřní odpor,

 

 

Na tomto grafu je vidět hrubá chyba dnešní elektrotechniky. Tok elektronů je velmi silný směrem od vodiče do izolace, dielektrika vedle vodičů ke spotřebiči.

To u stávajících zařízení není možná, protože místo dielektrika je v dané oblasti skoro zkrat.

 

 

 

 

To znamená, že velmi silná je nevyužita.

 

 

Pokud tyto informace porovnáme v následujícími zjistíme, že síť není inteligetní, ale smyslná.

Kritický je výrok "dává příležitost  vyrábět elektřinu z vlastních zdrojů".