co nového v roce 2018 ve spinové medicíně

Bude předevěím průnik spinové technologie do klasické i alternativní medicíny. Obě medicíny nerespektují přítomnost spinových vln, fyzikálního vakua atd.Tesla i akademik Šipov tvrdí, že život je fyzikální vakuum. Mediciny neví ani co to fyzikální vakum je. Charakteristické pro rok 2018 bude pomocí spinové medicíny vysvětlit, že medicína téměř ve všech směrech lže. Příkladem bude například transplatace, chemo terapie, radioterapie. biologická léčba, endoprotézy kardistimulátory, defibrilátory apod.

Budou k dispozici zcela nové přístroje, jako snímač vesmírné regenerační energie. Jde o zcela novou medicínskou technologii kdy pacientovi dáme k dispozici  přírodní regenerační medium. To je zcela nový prvek v medicínských technologiích. Kontrastní příklad je například otázka transplatace orgánů. To s prominutím jako v autoservicu, kdy se vymontují díly ze srotiště a namonuji se do organismu. Daleko lepší technologie je působit na organismus tak, aby transplatace nebyla potřeba. Navíc po transplataci není lehký život. Pro účely tansplantace se zničí fungující imunitní systám, a to se říká léčení. Podobně je na tom hemodyalíza atd.

Během roku 2018 se budou napravovat nesmyly medicíny a hlavně se musí zajistit, aby  nevyskytovaly podvody, že lékař nebo léčitel léčí. To je proti přírodě, protože léčt pacienta umí jenom jeho imunitní systém, po případě další systémy organismu. Snaha bílé mafie je udělat medícínu nesrozumitelnou, které nikdo nerozumí, bohužel ani vlastní lékaři. Proto byl vytvořen systém, který umožní, aby pacietn si regeneraci vyvolal sám.

Systém je jednoduchý a vychází z přírodního zákona zachovámí energie. Zákon říká, že energie je všude a je jedna. Potom takové výroky jako psychická energie, duchovní energie, pozitivní energie atd jsou špatné. Můžeme  mít pouze dvě energie: energii, která stojí a nedělá práci a energii v pohybu, která práci koná. Rozhodující je pohyb energie, který způsobují například elekktrony. Tady snad můžemem hovořit o práci konstruktivní (to je když elektrony jsou pravotočivé) a destruktivní práci (to je když elektrony jsou levotočivé). K tomu není potřeba drahé přístroje jako je  CT, PET, CT PET, MRI , přístroje v biochemii apod. K tomu stačí trochu lepší infra kamera.

Výsledek je na následujícím  obrázku, zachycuje fyziologická prsa.

Tady je zachycen případ kdy na levém prsu je destrukční práce energie. Je tady přebytek levotočivých elektronů.

Tato diagnostika trvá asi 4 minuty a nijak při diagnostice nezatěžuje diagnostikovaný objekt.

Tady je jiný příklad diagnostiky.

Potom je postup řešení relativně jednoduchý, zavést signál ze snímače  vesmírného léčivého média na konkrétní místo.

Tak snadno získáme poznatky o destrukční práci v organismu.

Na následujících obrázcích je naznačen způsob změny destrukční práce ve fyzikální vakuum.