biorezonance a Bicom

Píše se, a říká se Bicom je jednička v biorezonanci.
 
Ve skutečnosti Bicom ne postaven na biorezonanci, neboť ta neexistuje. Podívejme se na blokové schéma přístroje. V podstatě jde o zavádění řízené zpětné vazby z výstupu do vstupu. To znamená, že pokud se signál na vstupu rozmitá záporná zpětná  vazba signál dostane do normálu. Zpětná vazba může být upravovana programem. Můžeme mít kladnou zpětnou  vazbu Ai + nebo zápornou Ai - atd.
 
Tak i z encyklopedie vyplývá, že u Bicomu jde o stabilizaci, nikoli o nějakou biorezovanci.
 
 
Nakonec i z blokového schématu vyplývá, že se jedná o použití zpětné vazby ,kladné i záporné, ke stabilizaci obvodu.  Na schématu je označen terapeutický signál, což není úplně správné vyjádření (měl by to být stabilizační signál). Tento systém udělal z Bicomu jedničku v řešení problému s alergií ,neboť tam alergen vyvolal rozkmitání systému a přístroj  kmitání pomocí záporné zpětné vazby odstranil.
 
Bohužel tady už zapůsobila lidská tvořivost a ze závádění zpětné vazby je zaměněno za biorezonaci.
 
Biorezonační metoda neexistuje, Výrok biorezonační metoda jde rozdělit na bio a rezonance.
Rezonance .
 
 
Vycházíme s definice rezonance. Rezonanční obvod je složený s cívky a kondenzátoru. Organimum může představovat kondenzátor, ale vůbec ne cívku. Takže prakticky rezonační obvod neexistuje, takže nemůže probíhat rezonance.
Potom se  musí opravit tvrzení, že Bicom je diagnostický a tepapeutický přístroj. Bicom je přístroj, který upravuje bezprostřední okolí organismu. To není terapie.
Rádi budeme pokud nám autoři podobných tvrzení  předvedou jak se mění cívka v organismu v odpor , když civka v organismu neexistuje.
 
K tomu článku je několik vážných připomínek:
 
Buňky nic nevyzařují, Bunka je obklopena buněčnou membránou, která ven i do vnitř nic nepustí. Takže nelze diagnstikovat fyziologické aní patologické pole, Pouze lze diagnostikovat elektromagnetické pole, které se odrazí od buněčné membrány, ale to nemá nic z patologií nic spopečného. 
Dále je třeba aby autoři podobných textů si zopakovali fyziku, přesněji zákon zachování energie, Ten říká, že energie  je  jedna, potom nemůže  být vyvážená energie, nebo špatná energie. Ještě jednou energie je jedna,
¨
Co to je za výraz tok energie?
 Pokud je energie jedna a je všude, nemá kam a jak téci.