alternativní medicína v koncích

Často kritizujeme vědeckou medicínu, že zde není dodržena spřízněnost s přírodními zákony atd. Prakticky stejná situace je i v alternativní medicíně. 

Aternativní medicínu postihly problémy označené biorezenance a problematické vyjádření, že patologická buňka vyzařuje patologické frekvence elektromagnetického pole. Autorům těchto výroků zřejmě chybí základní  povědomí o buňkách.

Buňka je základním stavebním materiálem organismu. Důležitou součástí buňky je buněčná membrána, to je medium, které odděluje práci jednotlivých buněk od sebe.

Obrázky ukazují stav na buněčné membráně. Zároveň ukazují na to, že buněčná membrána je za normálních okolností neproniknutelmá. Podle Nikoly Tesly a akademika Šipova je buněčná membrána fyzikální vakuum, to znamená medium, kde je počet levotočivých a pravotočivých volných elektronů přibližně stejný. Z toho vyplývá, že co se děje uvnitř buňky je úplně izolováno od okolí. 

To znamená, že pokud je proces v buňce patologický, je od okolí izolován buněčnou membránou, to znamená že elektromagnetické pole membránou neprojde. Z toho vyplývá, že žádná patologická frekvence nemůže být vysílána. To znamená, že to nesmysl.

To znamená, že alternativní medicína , stejně jako vědecká medicína, pracuje s nesmyslem.

Potom co vidíme na obrázku je nesmysl. Neexistuje získat nějaká data, nic nepropustí buněčná membrána. Jak už bylo řečeno, buněčná membrána je  fyzikální vakuum, které je možné polarizovat  z venkovní i vnitřní strany. Elektromagnetické vlnění, které přístroje snímají je výsledkem polarizace buněčné membrány z  vnější strany, což je úplně jiné elektromagentické pole než prezentuje výrobce zařízení.

Další problém alternativní medicíny je ničení parazitů.

Toto tvrzení je také na vodě. Velmi oblíbené je video, kde technologií doktrora Rife se pomocí frekvence ničí bacily. Propachátoři této technologie zapomněli k videu říce, že parazii nejsou v těle, ale  v misce. V těle takové ničení parazitů nejde, neboť organismus je chráněn neutrální plochou něco jako buňka a její membrána. Daný výboj je zcela k ničemu, Na orgenismus působí přítomnost vysokého napětí, které potlačuje zemský náboj, což automaticky vede k snížení oxidačního vlnění Země. To lze provést daleko jednodušejí,